ZMĚNA BARVY VLASŮZMĚNA TVARU VLASŮPÉČE O VLASY A TĚLOVLASOVÝ STYLINGE-SHOP
úvod přihláška online všeobecná pravidla benefity

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BB KLUBU

Úvod
BB klub (dále jen klub) je program pro zákazníky společnosti SAXO, spol. s r.o. se sídlem na ul. Václavská 458, Zlín – Kudlov (dále jen SAXO). Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro registrované odběratele společnosti SAXO. Odběratelé se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na registračním formuláři.
Členství v BB klubu
Členem BB klubu se může stát kterákoliv fyzická i právnická osoba se sídlem v České republice, která souhlasí se Všeobecnými pravidly klubu. Členství je bezplatné. Nárok na řádné členství v klubu mají všichni odběratelé společnosti SAXO, kteří řádně vyplní registrační formulář do klubu, souhlasí se Všeobecnými pravidly klubu. Členství v klubu vzniká na dobu neurčitou.
Zánik členství v BB klubu
Členství v klubu zaniká z těchto důvodů:
1. Člen klubu nerealizoval během 6 měsíců žádný nákup
2. Člen klubu uvedl nesprávné údaje v registračním formuláři
3. Člen klubu zneužil výhod, které mu klub poskytuje
    nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s pravidly BB klubu
4. Na žádost člena klubu.
5. Zánikem klubu
Spravování bodového konta / přístup k osobnímu účtu v BB klubu
Body z benefit programu BB klubu spravuje SAXO. Aktuální stav Vašeho konta/účtu Vám kdykoliv na požádání sdělíme na:
telefon: 577 211 027
e-mail: kosmetika@saxo.cz
Odměny v BB klubu
S nasbíranými body může odběratel po platném zaregistrování nakládat a čerpat za ně benefity dle aktuálně platných pravidel programu. Vyplácení benefitů v hotovosti není možné. V době napsání těchto pravidel získávají členové klubu dle tohoto přepočítacího a bodového koeficientu: jeden bod za 100,- Kč bez DPH. Aktuální stav bodů se může lišit od evidovaného stavu, SAXO si vyhrazuje lhůtu pro připsání bodů 5 pracovních dní.
Odměny za nasbírané body společnost SAXO poskytuje ve formě benefitů, které si vybírají sami členové klubu na základě jejich nákupů zboží BRELIL Professional®. Seznam benefitů je k dispozici na webových stránkách SAXO. SAXO si vyhrazuje právo aktualizovat seznam benefitů maximálně 1x za 6 měsíců. Nasbírané body neztrácejí svoji platnost. Při odstoupení od nějakého úkonu (nejčastěji zrušení kupní smlouvy či nezaplacení zboží ve lhůtě splatnosti), za který byly členu připsány k dobru body, si SAXO vyhrazuje právo stornovat odpovídající počet bodů připsaných na konto/účet.
Základem benefit programu jsou body, které získáváte za:
          1. Nákup zboží BRELIL Professional®
          2. Za účast na školeních BRELIL Professional®
Příklady benefitů: kadeřnické nářadí a pomůcky, propagační materiály, jednorázová sleva na příští nákup, slevy na vybrané výrobky, školení, semináře, předplatné časopisu... Více se dozvíte zde.
Změny Všeobecných pravidel (VOP)
Společnost SAXO si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecná pravidla klubu, zvláště pak veškeré přepočítací a bodové koeficienty. Změna VOP nabývá vůči odběrateli účinnosti po uplynutí lhůty 30 dnů od oznámení o změně VOP odběrateli. Pokud odběratel během této lhůty (písemně, e-mailem, faxem, telefonicky …) nevypoví členství, platí, že změnu VOP akceptuje a zavazuje se změněné VOP dodržovat. O tomto SAXO informuje odběratele v oznámení o změně VOP na svých webových stránkách www.saxo.cz.
Ochrana osobních údajů členů BB klubu
Odběratel svým podpisem na registračním formuláři výslovně souhlasí s tím, že SAXO zpracuje osobní údaje ve formuláři uvedené do databáze, jakož i údaje získané při obchodním styku. Člen klubu dále tímto souhlasí s tím, aby SAXO jako správce, zpracovávala údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem nabízení obchodu a za účelem vyplývajícím z podmínek klubu. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(ů), přičemž člen klubu bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Společnost SAXO prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje jiným subjektům. SAXO může zaslat členům klubu nabídku od partnerů, o kterých se domnívá, že oslovené členy pravděpodobně zaujme. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení klubu. Souhlas je možné písemně nebo e-mailem kdykoliv odvolat a správce se zavazuje údaje zlikvidovat.
Každý člen klubu je, v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, především pak korespondenční a fakturační adresu. Může tak učinit písemně nebo e-mailem
Závěrečná ustanovení
Společnost SAXO si vyhrazuje právo na zveřejnění fotografií a videozáznamů výherců, včetně jmen, soutěží pořádaných v rámci klubu, včetně jmen výherců, a to bez jejich souhlasu a bez finančních náhrad. Veškeré odměny v rámci klubu nejsou právně vymahatelné. Společnost SAXO si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost klubu. Datum ukončení klubu bude včas oznámeno na webových stránkách www.saxo.cz. Za body nasbírané do data ukončení činnosti klubu poskytne společnost SAXO odpovídající benefity. V takovém případě je nutné benefity vyčerpat do 3 měsíců od data ukončení činnosti klubu.
Kontaktní adresa
SAXO, spol. s r. o.
Václavská 458
760 01 Zlín
telefon: 577 211 027
e-mail: kosmetika@saxo.cz
© Saxo 2016 | design Kateřina Mosazná | tvorba www stránek SKILL production Zlín | redakční systém a správa Sophics | XHTML 1.0 Strict